Το Ικόνιο των Εθνών: ο Φάρος του ελληνικού Ισλάμ

Икониум (Конья) язычников: маяк греческого ислама

Iconium (Konya) der Heiden: der Leuchtturm des griechischen Islam

Paganlar’ın Konya (İkonion): Yunan İslam’ın Deniz Feneri

 قونیه (ایکونیایی) مشرکان: فانوس دریایی اسلام یونانی 

Iconium (Konya) des Gentils: le phare de l’islam grec

 قونية (إيكونيون) من الوثنيون: منارة الإسلام اليوناني

Iconium (Konya) of the Gentiles: the Lighthouse of Greek Islam

——————————-

στο: Ανεξήγητο, Ιανουάριος 1988, σ. 100-103

в ежемесячном журнале Anexigito («Необъяснимое»), январь 1988 г., с. 100–103

in der Monatszeitschrift Anexigito (Unerklärlich), Januar 1988, S. 100–103

Anexigito (Açıklanamaz) aylık dergisinde, Ocak 1988, s. 100–103

در: ماهنامه آنکسیگیتو (غیر قابل توضیح)، ژانویه 1988، ص. 100-103

dans le Magazine mensuel Anexigito (Inexplicable), janvier 1988, p. 100–103

في: مجلة أنيكسيجيتو (غير قابلة للتفسير) الشهرية ، يناير 1988 ، ص. 100-103

in: Anexigito monthly magazine (Inexplicable), January 1988, p. 100–103

——————————————————–

Το άρθρο αυτό είναι το τελευταίο μιας σειράς δώδεκα άρθρων. Ο γενικός τίτλος της σειράς ήταν: “το Βυζάντιο στην Ανατολή”.
Τα τέσσερα πρώτα άρθρα αφορούσαν τις εξής πόλεις: Καισάρεια, Σεβαστεία, Θεοδοσιόπολη (Ερζερούμ) και Μελιτηνή (Μαλάτυα). Αυτά υπάρχουν και σε ηλεκτρονική μορφή, στους κατώτερους συνδέσμους. 

———-  

This article is the last in a series of twelve articles. The general title of the series was: “Byzantium in the East”. The first four articles concerned the following cities: Caesarea (Kayseri), Sebastia (Sivas), Theodosiopolis (Erzerum) and Melitini (Malatia). These are also available in electronic form; click the links below!

———- 

Эта статья является последней в серии из двенадцати статей. Общее название этой серии было: «Византия на Востоке». Первые четыре статьи касались следующих городов: Кесария (Кайсери), Себастия (Сивас), Феодосиополис (Эрзерум) и Мелитини (Малатия). Они также доступны в электронной форме; нажмите на ссылки ниже!

https://www.academia.edu/23149988/ΜουχάμαντΣαμσαντίνπρώηνΚοσμάςΜεγαλομμάτηςΚαισάρειαΚαππαδοκίαςταΘεμέλιατηςΤριαδικότηταςτουΘεού

https://www.academia.edu/23153105/ΜουχάμαντΣαμσαντίνΜεγαλομμάτηςΣεβαστείαΚαππαδοκίαςηπόλητουηρωϊσμούκαιτης_αυτοθυσίας

https://www.academia.edu/23153621/ΜουχάμαντΣαμσαντίνΜεγαλομμάτηςΘεοδοσιόποληΕρζερούμηγητωνΡωμιώνηπόλητουορίου

https://www.academia.edu/23156095/ΜουχάμαντΣαμσαντίνπρώηνΚοσμάςΜεγαλομμάτηςΜελιτηνήηΚόκκινηΜηλιά

———————————————————

————————————————————–

Скачать PDF-файл: / PDF-Datei herunterladen: / Télécharger le fichier PDF : / PDF dosyasını indirin: / :PDF قم بتنزيل ملف / Download PDF file: / : یک فایل دانلود کنید / Κατεβάστε το PDF:

Advertisement