The International Symposium of the 75th Anniversary of the First Women’s Meeting In Kastamonu: the Program – Kastamonu’da İlk Kadın Mitingi’nin 75. Yıldönümü Uluslararası Sempozyumu Programı

Kastamonu’da İlk Kadın Mitingi hakkında: https://www.facebook.com/hazerbeyokullari/posts/1223804574332201/

Programı Türkçe ve İngilizce olarak indirin:

Download the program in Turkish and English:

Advertisement